top of page

Wörks jakaa päätösvallan kaikkien työntekijöidensä kesken - miten se toimii?

Updated: Apr 28, 2019
Wörks on lean markkinointiviestintätoimisto, joka jatkossa haluaa olla myös teal.


Wörksin alkuaikoina, kun työntekijöitä oli vasta kourallinen, sisäinen tiedonjako oli vielä varsin mutkatonta. Nykyään työntekijöitä on jo reilut parisenkymmentä ja kasvu on ollut vauhdikasta; puolen tusinaa uutta tekijää on aloittanut Wörksin palveluksessa pelkästään alkuvuoden 2019 aikana.

Yrityksen kasvaessa kohdataan väistämättä uusia haasteita kommunikaatioon liittyen; miten pidetään huolta siitä, että itseohjautuvien asiakastiimien ja kehitysprojektien vilskeessä yhteisistä asioista pysytään kollektiivisesti ajan tasalla ja läpinäkyvyys säilyy?

Leaneja työskentelytapoja on hyödynnetty Wörksillä yrityksen perustamisvuodesta 2011 alkaen, ja yhtenä keskeisenä ajatuksena on pidetty työntekijöiden ja tiimien itseohjautuvuutta. Kasvusta huolimatta Wörksillä ei edelleenkään ole koettu tarpeelliseksi nimetä esimiehiä tai -naisia; hierarkian kasvattamisen sijaan päätösvalta on jaettu työntekijöiden kesken. Leanissa yrityksessä luotto työntekijöihin tulee annettuna - päätöksenteon helpottaminen vie asioita eteenpäin ja päätösvallan vapauttaminen tekee työnteosta mielekkäämpää.

Kaikilla organisaatioilla on kuitenkin yhteisiä, päätöksentekoa odottavia juoksevia asioita. Erityisesti sisäisten palaverien puuttuessa on tärkeää, että tiedonvälitys toimii. Käytännössä sisäinen kommunikointi on useimmiten pirstaloitunut eri kanaviin ja keskusteluihin, ja siksi myös vastuu tiedottamisesta kuuluu kaikille.

Uusien työntekijöiden ansiosta myös Wörksin hiljainen tieto on tullut aiempaa näkyvämmäksi. Pitkään talossa viihtyneet tietävät kokemuksesta keneltä kysyä mitäkin asiaa, mutta tämä ei ole muille mikään itsestäänselvyys. Uusien työntekijöiden kohdalla kestää myös jonkin aikaa oppia pois vanhoista työnteon tavoista ja sisäistää itseohjautuvuuden mahdollisuudet.

Yhteistyössä Promindan kanssa Wörks lähti miettimään toimivinta tapaa jakaa tietoa sekä edesauttaa päätöksentekoa ja läpinäkyvyyttä. Fasilitoidun workshopin aikana syntyi ajatus hyödyntää Trello-työkalua digitaalisena ilmoitustauluna. Keskustelussa ilmenneet edistämistä tai päätöksentekoa kaipaavat asiat lisättiin aluksi Trellon kanbanille, jonka jälkeen päätettiin, että kaikilla on sekä mahdollisuus että velvollisuus ottaa jokin projekteista työn alle, tarvittaessa muiden asiantuntijuutta ja apua hyödyntäen. Työkalun avulla on edistetty jo joitain yhdessä tärkeäksi koettuja hankkeita, ja niiden eteneminen, seuraavat vaiheet ja/tai lopputulos ovat kaikkien seurattavissa myös jälkikäteen.

Miten uusi päätöksenteon työkalu on otettu vastaan? Muutos ottaa toki aikansa. Uskomme, että työkalu helpottaa arkeamme ja tulee ajan myötä vakiinnuttamaan paikkansa toimiston arjessa. Mikäli näin ei kuitenkaan käy, asia palaa uudestaan agendalle ja tehdään vaadittavat korjausliikkeet - näin toimii lean yritys.


Kun suunta on selvillä, vain keinot etsivät muotoaan.


---

Kummina Wörks on mukana mahdollistamassa Woodstock of Teal koko päivän Open Space-tapahtumaa 10.6.2019. Tule mukaan miettimään yhdessä, miten luodaan inhimillisempää ja merkityksellisempää työelämää. Woodstock of Teal 2019

238 views0 comments

コメント


bottom of page