top of page

Open Space osana Teal Suomen toimintaa

Teal Suomi suosii Open Space -teknologian mukaisia tapahtumia, koska silloin täytämme teal-organisaatioille tyypillisiä elementtejä: itseorganisoituminen, kokonaisvaltaisuus ja evolutiivinen tarkoitus. Open Spacet myös mahdollistavat osallistujia löytämään vastauksia juuri niihin ongelmiin ja kysymyksiin, jotka ovat ajankohtaisia.

Open Spacessa on neljä periaatetta ja yksi laki, joiden tarkoituksena on yhdessä luoda lähtökohta uusien ideoiden ja kohtaamisten syntymiselle.

Open Space periaatteet ja laki

Open Space itseorganisoitumisen työvälineenä

Open Space -tapahtumassa ihmiset luovat oppimisympäristön. Ensimmäinen Open Space -konferenssi voi olla jännittävä kokemus, kun kirjamellisestikaan ei voi tietää mitä tulee oppimaan - koska ohjelmassa on vain tyhjää, kunnes osallistujat sen täyttävät omilla agendoillaan.

Open Space ja kokonaisvaltaiset ihmiset

Open Space -tapahtumassa lähtökohtana on luoda turvallinen ympäristö, joka mahdollistaa sekä omien, muiden että yhteisön tarpeiden tunnistamista ja siten niiden täyttämistä. Oppimisympäristöön liittyy vahvasti se, että tapahtuma on kaikille turvallinen osallistua juuri siten, mikä itselleen parhaiten sopii - omana itsenämme. Osallistujina tunnistamme jokaisen arvokkaana ja kokonaisena ihmisenä omine tarpeineen, tunteineen ja ajatuksineen luoden mahdollisuuksia kokeilla rajoja. Konferenssissa ei ole kahdenlaisia ihmisiä; puhujia ja osallistujia - jokainen osallistuja on kokonaisuudelle yhtä arvokas.

Open Space ja merkityksellisyys

Teal Suomen Open Space -tapahtumat ovat konferensseja, jossa voi heittäytyä tuntemattomaan ja uskoa, että prosessi ja sekä yhteinen tarkoitus kantaa. Tapahtuma aloitetaan ideatorilla, jolle luodaan päivän ohjelma. Jokainen voi kutsua muita yhden tai useamman itseä kiinnostavan aiheen ja käsittelytavan pariin tai osallistua agendalla oleviin itselle merkityksellisiin aiheisiin. Jokainen itse tietää parhaiten, mitä haluaa päivän aikana saada tai kontribuoida. Ohjelma ja aiheet myös elävät itseorganisoituvasti päivän edetessä.  

WOODSTOCK of TEAL

Teal Suomi Osuuskunta päätti edistää tavoitettaan räjäyttää työelämä ihanaksi järjestämällä tapahtuman kaikille, jotka haluavat uteliaasti lisätä omaa ymmärrystään Tealistä muiden samanhenkisten ympäröimänä.

Tapahtumassa hyödynnetään Open Space -teknologiaa, joten sisältö rakentuu tealissä hengessä paikan päällä osallistujien kiinnostusten mukaisesti.

bottom of page