Untitled

TAPAHTUMAT

BLOGI

MEDIA

Videot

Kuvat

OSUUSKUNTA

OSALLISTU

Voit osallistua yhteisön toimintaan monella tavalla. Lue ensin nämä perusperiaatteet ja ohjeet miten osallistua!

Yhteisön tarkoitus

Yhteisön tarkoituksena on viedä Suomea kohti Tealia yksilöiden, ryhmien, organisaatioiden ja yhteiskunnan tasolla.

 

Teal?

Jos teal on käsitteenä sinulle uusi, voit katsoa esimerkiksi tämän lyhyen videon aiheesta. Jos aihe kiinnostaa enemmän, voit perehtyä siihen syvemmin lukemalla kirjan Reinventing Organizations: http://www.reinventingorganizations.com. Huomaa, että sivustolta kirja on ladattavissa ‘maksa mikä tuntuu oikealta’ -periaatteella.

Itseohjautuvuus

Yhteisö toimii itseohjautuvuuden periaatteella. Yhteisöllä ei ole siis yksittäistä johtajaa tai johtoa, vaan kukin jäsen voi oma-aloitteisesti lähteä tekemään asioita yhdessä muiden kanssa sekä myös tehdä yhteisöä koskevia päätöksiä. Muihin vaikuttavia ei-triviaaleja päätöksiä tehdessä sinun pitää kuitenkin kysyä neuvoa niiltä yhteisön jäseniltä, joihin päätös vaikuttaa sekä niiltä, joilla on asiantuntemusta tai kokemusta asiasta. Tämän tehtyäsi voit päättää kyseisessä asiassa mitä itse koet, että parhaiten toteuttaa tämän yhteisön tarkoitusta.

Toimimme autonomisissa soluissa

Yhteisö on jakautunut useisiin itseorganisoituneisiin soluihin. Itseorganisoituvan yhteisön kokonaisuus voi vaikuttaa sekavalta, mutta konkretia löytyy parhaiten sillä, että valitset, missä soluissa haluat toimia tai mitä soluja seurata. Solut päättävät itse toimintatavoistaan. Useimmilla soluilla on oma #Slack-kanavansa (Slackiin pääset tästä). Voit liittyä soluihin tai perustaa uuden jonkun asian ympärille. Voit esimerkiksi järjestää halutessasi aiheeseen liittyvän tapahtuman ja pyytää muita mukaan tapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen Facebook-ryhmässä tai Slackin #teal-suomi-yhteisö -kanavalla.

Luodaan turvallinen tila

Tässä yhteisössä hyväksymme inhimillisyyden. Olemme kehollisia, ajatuksellisia, tunteellisia, henkisiä, maskuliinisia, feminiinisiä ja kaikkea tältä väliltä olevia olentoja. Kaikki nämä ja muutkin puolet toivotetaan tervetulleeksi yhteisöön. Inhimillisyys tarkoittaa myös sitä, että virheiden ja mokien tekeminen kuten myös niiden "tyhmien" ajatusten ja mielipiteiden ääneen sanominen on erittäin suotavaa ja hyväksyttyä! On tärkeää, että uskaltaa sanoa ajatuksen vaikka se olisi vähän vielä raakile eikä kukaan siitä tuomitse vaan päinvastoin lähdetään viemään sitä eteenpäin, josta se voi kasvaaa huikeaksi jutuksi tai olla kasvamatta, sekin suotakoon.

 

Luottamus ja läpinäkyvyys

Yhteisö toimii suurelta osin online. Pyri aina luottamaan muiden hyvään tarkoitukseen. Online-viestinnässä sanaton viestintä, äänenpainot ja nyanssit eivät välity ja siksi lähtökohtaisesti positiivinen suhtautuminen muihin ihmisiin auttaa luomaan turvallista tilaa yhteiselle kasvulle. Läpinäkyvyys on yhteisön keskeisiä elementtejä ja siksi pidämme kaiken lähtökohtaisesti avoimena, ellei ole erityistä syytä toimia joissain tilanteissa toisin.

Yhteisön kommunikointi

Yhteisö kommunikoi pääasiassa Facebook-ryhmässä ja Slackissä. Hyppää keskusteluihin ja soluihin rohkeasti mukaan ja/tai aloita uusia! Ryhmään liittyvät dokumentit laitetaan ensisijassa Google Driveen. Jos haluat muokata jotain tiedostoa, pyydä siihen muokkausoikeus. Koko kansioon saat myös muokkausoikeuden pyytämällä. Oikeuksia voit pyytää esimerkiksi huutelemalla Facebook-ryhmässä tai Slackin #teal-suomi-yhteisö -kanavalla. Yhteisöllä on myös oma Zoom-linkki, jonka avulla on helppo pitää videopalavereita. Kopioi vain tämä linkki kalenterikutsuun ja saat kaikki helposti samaan osoitteeseen: https://zoom.us/j/957386504

Verkkosivu ja blogi

Yhteisöllä on oma verkkosivu osoitteessa tealsuomi.fi. Sivustoa pääset muokkaamaan halutessasi pyytämällä siihen käyttöoikeudet. Sivulla on myös blogi, jossa kaikki yhteisön jäsenet voivat kirjoittaa ja julkaista omia aiheeseen liittyviä blogitekstejään. Blogitekstejä pääset julkaisemaan kirjautumalla sisään osoitteeseen tealsuomi.fi/blogi.

Facebook-sivu

Yhteisöllä on myös oma Facebook-sivu, jonka tarkoituksena on lähinnä kommunikoida yhteisöstä yhteisön ulkopuolelle Facebookissa. Sivuun saat, kuten kaikkeen muuhunkin saat ylläpito-oikeudet pyytämällä. Facebook-sivu löytyy täältä.

Twitter-tili

Ylläpidämme myös Twitter-tiliä, jonka avulla pyrimme lisäämään tietoisuutta Teal-ajattelusta ja Teal Suomen tapahtumista. Seuraa meitä täältä.